´ELSE-EPISODEN´ MÅ ALDRIG GENTAGE SIG

Vi skal have værdigheden tilbage i ældreplejen

Der har i ældreplejen igennem mange år været fokus på ydelser og minutter.
Det har presset muligheden for at tilgodese det enkelte menneskes behov. Det skal vi have ændret. Det bør være et krav, at ledere og medarbejdere i ældreplejen sammen med den ældre og de pårørende drøfter, hvordan man sikrer værdighed i ældreplejen.
• Hvordan er døgnrytmen.
• Hvad vil man gerne have at spise.
• Hvordan støttes den ældre i at komme ud og få frisk luft.