Hvornår skal dit barn i skole?

I 2009 besluttede Folketinget, at alle børn skal begynde i børnehaveklasse. Det fik ikke den store betydning for langt de fleste børn, da 95% af børnene allerede begyndte deres skolegang i Børnehaveklassen. Man besluttede også i 2009, at ændre navnet fra Børnehaveklasse til 0.klasse.

Men med loven er det ikke længere forældrene, der bestemmer, hvornår deres barn skal begynde i skole. Når 0. klasse er blevet gjort obligatorisk, er retten overgået til kommunalbestyrelsen, der efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke kan godkende, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling.

I praksis betyder det, at den kommunale Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning bliver den afgørende stemme, når det skal vurderes om barnet må vente et år med skolestarten. Det er ikke længere forældrenes afgørelse, og det kommer bag på mange af de forældre, der gerne vil vente med at sende deres barn afsted, hvis barnet er født sidst på året.

Familiepolitik skal bygge på en balance mellem respekt for forældrenes grundlæggende ansvar for deres børn og samfundets pligt til at opstille gode rammer. Vi skal anerkende forældres ret til at vurdere, hvornår deres barn er klar til at gå i skole. Det skal aldrig opleves som en kamp mod kommunen at få lov til at gøre det, der føles som det rigtige for netop ”mit barn”.