Stem JA

Jeg forstår godt, at mange er i tvivl:

For – Hvorfor skal vi have afstemningen lige nu, hvor Rusland har angrebet Ukraine –

er det ikke at misbruge en frygtelig krig til at få fjernet et forbehold, som nogen er trætte af, og mange ikke har skænket en tanke i over 20 år.

Jeg tror det er derfor, EU-hæren har spøgt så meget i snakken om afskaffelse af forbeholdet.

Jeg vil gerne slå fast, at der er ikke tale om at etablere en EU-hær.

6 lande i EU er ikke medlem af NATO – bl.a. Irland. I Irlands grundlov står, at landet er neutralt. Det vil kræve en grundlovsændring i Irland, hvis EU skal lave en hær.

Det handler om at kunne deltage i et forsvarssamarbejde. Forsvarssamarbejdet er et mellemstatsligt samarbejde, der er altså ikke tale om at afgive suverænitet.

Det vil sige, at det er frivilligt, om vi deltager i missioner eller ej, og vi vælger fra gang til gang. Og, Ja, vi skal kunne deltage i EU-opgaver f.eks at sikre EU´s skibe mod pirateri ved Afrikas horn.

Når Danmark har ville deltage i militære opgaver, har vi været nødt til at skulle ud at finde andre ”legekammerater”. Før Ruslands invasion var vi i Ukraine for at hjælpe med uddannelse af den ukrainske hær. Her var det en Canadisk ledet indsats, som vi tilsluttedes os. Med et Ja bliver nemmere, for uden forbeholdet, kan vi nemlig selv vælge at tilslutte os de militære operationer, vi synes er rigtige.

Det handler ikke om, at vi afgiver suverænitet, eller at vi fravælger NATO. Det handler om, at vi:

Kan deltage i et militære samarbejde i EU på lige fod med andre EU-lande.

At vi uden forbehold kan vælge til og vælge fra i de militære operationer som vi vil.

EU får ikke mere indflydelse i Danmark, men Danmark får mere indflydelse i EU.