Genskab tilliden til Folkeskolen

Det frie skolevalg skal ikke være et fravalg af Folkeskolen

Frit skolevalg må ikke blive et fravalg af Folkeskolen. Den skal være attraktiv for alle samfundsgrupper.

Der er frit skolevalg. Som forælder skal man have lov til at vælge den skoleform, som man finder bedst egnet til sit barn. MEN, Folkeskolen skal have en fair chance i den konkurrence. Folkeskolen skal ikke kun være for dem, der ikke har andre muligheder. Folkeskolereformens formål var at styrke børnenes læring, bedre trivslen, samt genskabe tilliden til Folkeskolen – Det er ikke sket. Det er på tide, at man samler alle interessenter om Folkeskolen, og i fællesskab får skabt en plan, som alle vil arbejde for. det skylder vi vores samfund og ikke mindst børnene.

  • Det frie skolevalg skal ikke være et fravalg af Folkeskolen. Vi skal styrke alle børns læring og trivsel. Både i frie skoler og i Folkeskolen.
  • Interessen for naturfag og sløjd i skolen skal styrkes. Vi har brug for mange flere unge, der vælger erhvervs- og tekniske uddannelser.

Skolen er et fællesskab, hvor børnene lærer sociale spilleregler – bliver dannet samtidig med at de skal lære så meget som det overhovedet er muligt at lære dem. 

Tillid og Respekt

Forældrene og børnene skal på ny have tillid og respekt for folkeskolen. Lærerne skal være en naturlig autoritet, som børnene er trygge ved. Forældrene skal bakke op om Folkeskolen. – forældre skal ikke blande sig med kun deres eget barns for øje, helheden skal tages i agt  – tro på, at vi har veluddannede lærere, der kan deres fag.

Skolelederne skal have lov til at lede. Man har lov til at klage, men man behøver ikke at gøre det, hver eneste gang, man ikke får sin vilje. Skolen skal sørge for alle børn, og derfor skal der indgåes kompromisser – man kan ikke drive en folkeskole, der består af prinser og prinsesser. Det handler om børn – og børn skal lære at kunne være sammen med andre børn, lege sammen, og når flere børn skal være sammen, må man vente på tur, lade andre få lov først, lade andre vinde, at andre har noget legetøj, som jeg ikke har. Nogle gange er det man laver svært – andre gange er det kedeligt. Men den lærer, der fortæller hvad man skal bestemmer, og ved hvad der er bedst for dig sammen med alle de andre.

Frihed for skolen

Jeg ønsker en Folkeskole, hvor man har større frihed til at lave lokale ønsker tilpasset de børn, der bor i skoledistriktet, samt mulighed for at lave tilpassede skoletilbud til det enkelte barn. Med Folkeskolereformen var der lagt op til, at man kunne lave undervisning, der også nåede de særligt begavede børn. Mange gode intentioner med reformen druknede i kontrol, målstyring, digitale elevplaner, og en rigtig dårlig stemning ved reformens indførelse. Sære fagpolitiske aftaler om andre faggruppers varetagelse af opgaver i Skolen, skaber underlige løsninger, der ikke giver mening – kun bøvl.

De Naturfaglige fag og Matematik skal styrkes

I øvrigt har vi stadig ikke løst problemet med STEM-fagenes manglende popularitet endnu… (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Jeg går ind for en skole, hvor der er plads til, at der er tillid til den dygtige lærer, for dem er der mange af. Dygtige ledere har efterhånden forstået, hvordan man understøtter de dygtige lærere, og kommer af med de få, der ikke skal være i skolen.

Mobbeklageinstans – bureaukrati der ikke hjælper børnene

Den tror jeg ikke på. Man har allerede mulighed for at klage over en Skoleleder, der ikke tager hånd om en mobbesag. Man kan både henvende sig til skolens bestyrelse, samt klage til skolelederens overordnede – skolechefen.  Mobbeklageinstansen har fået meget få sager, og det er ofte medierne, der får mest ud af disse sager, ikke det barn, der bliver udsat for mobningen.

Folkeskolen vs. frie skoler

Jeg hylder det frie valg. Men Folkeskolen må ikke vare et fravalg fordi den ikke er god nok. Jeg hylder, at der er alternative skoler i Danmark. Det skal være muligt som forælder at vælge et alternativt skoletilbud. Men det må ikke være et fravalg af Folkeskolen fordi, det faglige niveau ikke er højt, eller der er for megen uro. Folkeskolens kvalitet garanterer sammenhængskraft i Danmark og danner grundlag for skabelse af et Dansk grundlag. Folkeskolen er en af de få dannelsesinstitutioner vi har tilbage i Danmark.