Skat - skal være enkelt

Vi skal have et enklere skattesystem, der samtidig gør det mere attraktiv, at yde en ekstra indsats. Vi mangler arbejdskraft i Danmark. Topskatten er med til at bremse lysten til at arbejde mere. Det skal vi have ændret.

Topskat

Vi vil af med topskatten.
Vidste du at mange af vores SOSU’er, pædagoger, håndværkere og lastbilchauffører har mere end et job og derfor kan komme til at betale topskat?
Vi mangler arbejdskraft i Danmark. Lad os gøre det attraktivt at arbejde.

Arveafgiften skal væk

– Mange lande opkræver slet ikke arveafgift, blandt andet fordi der er tale om penge, som allerede er beskattet én eller flere gange. Den socialdemokratiske regering i Sverige afskaffede arveafgiften i 2004. Østrig, som var det land med den ældste arveafgift fra 1759, afskaffede denne i 2008, og senest har Norge afskaffet arveskat i 2014, siger Bo Sandberg, skatteøkonom i DI.

– I Danmark går vi desværre den modsatte vej af vores nordiske naboer. Med virkning fra 2020 er arveafgiften for familieejede virksomheder hævet fra 5 til 15 procent. Det har løftet arveafgifts-provenuet fra ca. 4,5 mia. kr. årligt i 2016-2018 til 6,7 mia. kr. i 2020, siger Bo Sandberg.