Ren Energi

Vindmøller og solceller er allerede store danske succes´er – men er det nok? Grøn omstilling skal være nemt for danskerne.

Vi skal have en energipolitik, der både skal være grøn og dansk.

  • Krige igennem de sidste 40 år har i mere eller mindre grad handlet om sikring af energi til Vesten. Det skal vi gøre os uafhængige af.
  • Vindmøller og solceller er allerede store danske succes´er – men er det nok?

Den socialdemokratiske regering vil satse på vedvarende energikilder især firdoblingen af vindmøller – men det sker uden, at skele til, om vores elnet kan følge med. Vedvarende energikilder har den store ulempe, at de generer spidsbelasningssituationer. Når vinden blæser, producerer vi for meget el. Det kan sendes til Norge, men ikke, når den norske sne smelter. Det er svært at satse på, at sende overproduktionen til Tyskland, da det tyske elnet slet ikke er up to date, og det er tvivlsomt, at spå om, hvornår tyskerne for deres elnet udbygget forsvarligt. Vi har brug for en stabil energikilde. En stabil energikilde kan skabe en mere jævn belastning af vores elnet. Regeringens energipolitik hænger ikke sammen. Og koste forbrugeren penge. Skal vi undgå, at elnettet kollapser, er vi nødt til at supplere vedvarende energi med en stabil energikilde. Tidligere har vi brugt olie fra Nordsøen. Vi har også importeret russisk gas. Hvor skal vi i fremtiden skaffe stabil el fra?

Miljøet er meget vigtigt for os. Derfor sætter vi høje krav til, hvordan danskere – virksomheder såvel som private – behandler miljøet og naturen. Vi har f.eks. højere krav end de andre borgerlige partier til, hvor meget CO2, der skal udledes.

Grøn energi

Vi skal satse på energi, der ikke skabes ved at forbrænde kul og olie. Vi skal have en grøn energi-produktion. Man vi må ikke være naive. Vindmøller og solceller kan producere rigtigt meget energi, men det er svært at håndtere energi, der er afhængig af vind og sol. Nogle gange skinner solen – og nogle gange blæser det helt vildt. Når der produceres meget energi ved sol og vind kan vores elnet ikke følge med. Det vil være meget meget dyrt, hvis vi skal kunne sende strøm ud til alle huse, hvis strømmen kun skal laves ved sol og vind. Vi er nødt til at turde snakke om, hvordan vi får produceret grøn strøm, der ikke overbelaster elnettet. Elnettet er i håbløst bagefter i forhold hvor meget strøm vi bruger.

Vi vil have vores biler til at køre på strøm – vi skal bruge strøm til at køle de store datacentraler. Hvordan fører vi strømmen frem til vores huse?

Grøn omstilling skal være nemt for forbrugeren

Det nytter ikke noget, at det kan tage op til et år, at få installeret en varmepumpe. Først er der et halvt år at få bevilget tilskud fra bygningspuljen, og derefter er der en tilsvarende lang leveringstid på varmepumper. Dermed kan der i værste fald gå et år, fra husejerne beslutter at skrotte gasfyret, til en varmepumpe er installeret. 16.000 danskere har søgt om et kontant tilskud fra bygningspuljen til blandt andet at skifte til en varmepumpe, men meldingen fra Energistyrelsen er nu, at der kan gå op til et halvt år, før man får svar på, om man har fået tilskud eller ej. Og da et tilbud på en varmepumpe ikke må accepteres, før tilsagnet om tilskuddet er på plads, er mange danskere lige nu fanget i uvished.

Affaldssortering

Affaldssortering er også en del af den grønne omstilling. Men skal man vænne danskerne til affaldssortering, skal det være forholdsvis nemt. Man skal nemt kunne aflevere sit affald de rigtige steder. Det skal være muligt at aflevere pap og papir i affaldsskakte, der er designet til at rumme større stykker pap. Det skal være muligt for vores ældre medborgere, at kunne aflevere deres affald i nærheden af boligen.